Velkommen til Brekkestø Produkter

BAKGRUNN

Ideen startet med en gryende interesse for familiehistorie. Det har nok sammenheng med de gode minnene fra barndom og oppvekst. De gamle bildene og et våkent blikk også for nåtidens mange kvaliteter her i Brekkestøskjærgården gjorde ideen om videreformidling levende.

VISJON

Min visjon er å formidle Brekkestø og skjærgården som en visuell perle året rundt. Samtidig også fremme en interesse for de historiske linjene, for på denne måten å forene disse kvalitetene i begrepet Brekkestø.

MÅLSETTING

Målet er å formidle interesse for merkevaren Brekkestø Produkter, som innebærer salg av en DVD-pakke, utvalgte bilder på lerret, aluminiumsplate, postkort og sofaputer med motiver fra mitt sortiment.

SIGNATUR

Estetikk, stemninger og intuisjon er elementene i mitt fotografiske avtrykk. Lyset er kraften som gir naturen karakter. Å fange øyeblikket når landskap og lys forenes – er min signatur.